Kildehøjen | En tidlig indsats
15564
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15564,page-child,parent-pageid-15536,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

En tidlig indsats

Kildehøjen arbejder henimod en så tidlig indsats som muligt, det ligger i tråd med lovgivningen og med socialministeriets fokuspunkter.

Det er mest hensigtsmæssigt både udfra et perspektiv om at sikre barnet/børnene så tidligt som muligt og dermed forhindre skade på deres trivsel og udvikling i så vid udstrækning som det overhovedet er muligt, men det giver også god mening økonomisk, da en tidlig intervention kan forhindre dyre tvangsforanstaltninger, senere udgifter til specialpædagogiske foranstaltninger og –tilbud, evt §107 tilbud til en ung med trivselsproblematikker og i allerværste fald livslangt behov for støtte og hjælp.

En tidlig og helhedsorienteret indsats

Mange undersøgelser af socialt udsatte børn og familier viser entydigt at en tidlig indsats har afgørende betydning for børnenes videre forløb (Bryderup, Inge M et al. 2012). Desuden peger nyere studier, herunder et samlet studie fra 2001[1] af effektfulde indsatser overfor disse familie, at flere forhold gør sig gældende herunder at der:

  • Sættes ind så tidligt som muligt
  • At indsatsen modsvarer problemets karakter og omfang
  • At der er tale om en helhedsorienteret (flerstrenget) intervention

Døgnbehandling er modsat en eventuel indsats i hjemmet eller anden dagbehandling karakteriseret ved at være en mere intensiv indsats hvor trivslen for de børn, der er i familien sikres, mens der dels 1:Afdækkes og 2:Udvikles på omsorgssituationen og familiens udviklingspotentiale.

[1] Inga Axelsen 2001

Kildehøjen yder hjælp og støtte til sårbare og udsatte familier så tidligt som muligt, så forældrene får hjælp og støtte til at udvikle deres forældrekompetencer i tide.