Kildehøjen | Undervisning og Vejledning på Kildehøjen
15577
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15577,page-child,parent-pageid-15555,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Undervisning og Vejledning på Kildehøjen

På Kildehøjen modtager familierne individuel vejledning dagligt samt undervisning både fælles og individuelt flere gange om ugen. Udviklingsforløbet er en kompleks sammensat proces. Et forløb der oftest er processuelt og dermed kræver en vis tidsdimension. Det at skulle lære nyt, men også samtidig at aflære tidligere tillært adfærd, for at kunne optage ny viden og implementere nye kompetencer, er en krævende proces.

 

Der arbejdes med at opnå kvalifikationer og kompetencer på forskellige områder i forhold til at kunne opbygge -eller udvikle på forældreevne. Det er af afgørende karakter, at den viden eller de færdigheder, man som forældre tilegner sig, også bliver implementeret som en handlekompetence i hverdagen med børnene. Det er denne kompetence der gør forældrene i stand til at omsætte og benytte den læring der er opnået via undervisning og vejledning i forhold til at kunne handle i praksis på baggrund af den viden.

 

Læring
Læringsprocessen er sammensat af flere dimensioner og kan ikke anskues isoleret uden hensyntagen til disse faktorer.  For at være i stand til at udvikle handlekompetencer skal læring forstås som mere end simpel ’indlæring’. Vi beskæftiger os med læring, som en dialektisk og eklektisk[1] størrelse i forhold til 3 dimensioner.

 

Vi anskuer læring ud fra Knud Illeris´s trekantsmodel:

Indholdet: viden, forståelse og færdigheder.

Drivkraften: motivation, følelser og vilje

Samspil: handling, kommunikation og samarbejde.

 

Disse tre dimensioner har en vekselvirkning på hinanden. Det er af stor betydning at indholdet af undervisninger har en meningsskabende karakter for den specifikke familie og at det er tilrettelagt til den enkelte familie under hensyntagen til, hvordan lærer de bedst. Motivationen for læring har indflydelse på om der overhovedet kan finde en læring sted. Eksempelvis kan en familie mangle motivation for at være på Kildehøjen, de er måske ikke eller kun delvist enige i opholdet, dette kan have en indvirkning på ’læringsmotivationen’. Dermed kan motivationen bero på et godt relationsarbejde førend der kan tales om en reel læring. Motivationen og relationsarbjede/samarbejde er på denne måde en aktiv medspiller i tilrettelæggelsen af undervisningen og kan -i nogle tilfælde –bevirke at forløbet får et andet perspektiv end oprindeligt antaget. Sværhedsgraden og familiens ’læringsstil’ skal ligeledes tilpasses således at den enkelte familie  bliver udfordret i forhold til ’nærmeste udviklings zone’.

 

Der er flere niveauer i samarbejdsdimensionen (og positioneringen af familien). Samarbejdet med såvel Kildehøjen og opholdskommune er afgørende karakter for et godt forløb på stedet. Kildehøjen arbejder målrettet med en høj grad af gennemsigtighed i arbejdet, både i forhold til familien og til kommunen/sagsbehandler, sådan at processen bliver tydelig for alle implicerede parter.

 

Det er vigtigt for udviklingspotentialet under opholdet at der etableres et godt udgangspunkt for samarbejde, altså relationsarbejde, sådan at Kildehøjen i samarbejde med familie og sagsbehandler kan arbejde udviklende i forhold til målene i familiens handleplan, som typisk implicerer at arbejde med forældrekompetence og at sikre barnets trivsel og udvikling.

 

Vi arbejder professionelt og fagligt med udgangspunkt i anerkendelse i forhold til det relationelle  arbejde.  Dvs. vi har ansvaret for den faglige relation.  Vi tilslutter os Axel Honnets beskrivelse af  fokuspunkter i det relationelle  arbejde og deres betydning i forhold til anerkendelse og dannelse:

 

1.    Familie sfære

2.    Retslige sfære

3.    Solidariske sfære

 

Vi arbejder med en helhedsindsats, hvilket betyder at vi inddrager  elementer  som økonomi, livsstil, boligforhold, miljø og arbejdsmarked/uddannelse under opholdet. Vi trækker gerne på

Ressourcer i netværket og inviterer til samarbejde  både i det professionelle netværk og familiernes eget netværk, det er dog op til den enkelte familie om de ønsker eget netværk inddraget.

[1] Eklektisk der trækker på en konstruktivistisk og systemisk teorem